DIENSTENWIJZER

DIENSTENWIJZER VAN HBG FINANCIËLE DIENSTVERLENING

– VERSIE NOVEMBER 2016

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat de klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Hieronder vind u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met uw klachten.

WIE ZIJN WIJ?

Naam en adresgegevens :

HBG Financiële Dienstverlening, Allerheiligenweg 10 a, 4835 BK, Breda, 0765653345, info@eenverzekering.nl, www.eenverzekering.nl

Bereikbaarheid : U kunt ons op veel manieren bereiken : Telefonisch : 0765653345 E-mail : info@eenverzekering.nl Post : Postbus 4793, 4803 ET , Breda

Lidmaatschappen en registraties : Ons kantoor is bij de volgende organisaties geregistreerd : AFM, CFD, KIFID, KvK.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen, die actief zijn in de financiële dienstverlening. Ons kantoor is bij de www.AFM.nl geregistreerd onder nummer 12002008

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot www.kifid.nl Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag.

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van www.kvk.nl staan wij geregistreerd onder nummer 20073544.

Onze Dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen zijn :

– Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel één of meerdere schadeverzekeringen, dat kan gaan om de verzekering van uw huis, inboedel of van uw auto, bestelbus of kamper, etc…

– Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Er zijn verzekeringen om uw uitvaartkosten en of nabestaanden te verzekeren.

Hoe komen wij tot een advies :

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wij zijn onafhankelijk adviseurs.

Ondernemers vrijheid :

Geen enkele financiële instelling, zoals een bank- of verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaan hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Hoe zit het met onze kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan vergunningen, verzekeringen, lidmaatschappen, kantoor- en internetkosten, etc, etc. Deze kosten moeten worden vergoed.

Ons kantoor heeft er o.a. voor gekozen de vergoeding in de premie van schadeverzekeringen direct aan u door te berekenen.

Wij maken ook gebruik van directe vergoedingen in de vorm van : Gespreide betalingen : d.m.v., uurloon, fee, abonnementen en of service abonnementen

Wij vragen ook iets van u :

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

– Juiste en volledige informatieverstrekking

– Wijziging in uw persoonlijk situatie doorgeven

– Polis Informatie doornemen

– De Polis- en voorwaarden bestuderen en na ontvangst controleren

Persoonsgegevens :

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Voor de verwerking van persoonsgegevens is ons kantoor aangemeld bij het : College Bescherming Persoonsgegevens (CPB)

Wij doen meer voor u : Wij behartigende belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel ons niet ons een verdere toelichting te vragen.

Ontvang hier 10-25% korting op je premie!

Op deze website ontvang je maar liefst 10-25% korting op de premie van een reis- , annulering-, expat- en of recreatie verzekering.

Zoek op deze site?