Global Health Care Insurances
 1. -Global Health Options/ Internationale Ziektekostenverzekering Aanvragen

CIGNA: is de op maat gemaakte internationale ziektekostenverzekering voor u :

Wereldwijd zorgen wij voor uw gezondheid en welzijn

Start door te kiezen voor Internationale ziektekostenverzekering

GLOBAL HEALTH OPTIONS

Silver

Een zorgpolis van uitstekende kwaliteit inclusief dekking voor ziekenhuisverblijf, behandelingen en een uitgebreide algehele jaarlijkse dekking.

 • Jaarlijkse aanvullende pakketten: $1.000.000
 • Kankerbehandeling

GLOBAL HEALTH OPTIONS

Gold

Uitgebreide dekking, inclusief intramurale kraamzorg met hogere vergoedingen voor de meeste onkosten

 • Jaarlijkse aanvullende pakketten: $2.000.000
 • Kankerbehandeling
 • Intramurale kraamzorg
 • Reisveiligheidsapp

GLOBAL HEALTH OPTIONS

Platinum

Onze elite-polis is zonder jaarlijkse algehele limiet voor aanvullende pakketten en de meeste aanvullende pakketten worden volledig betaald.

 • Jaarlijkse aanvullende pakketten: Onbeperkt
 • Kankerzorg
 • Intramurale kraamzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg wordt volledig vergoed
 • Reisveiligheidsapp
 
 

Uw standaard medische kosten overzicht :

Ziekenhuiskosten voor:

Verpleging en verblijf voor ziekenhuisopname en dagbehandeling en uitslaapkamer.

Silver

 • Volledige vergoeding voor semi-privékamer

Gold

 • Volledige vergoeding voor privékamer

Platinum

 • Volledige vergoeding voor privékamer

Ziekenhuiskosten voor:

 • Operatiekamer.
 • Voorgeschreven geneesmiddelen, geneesmiddelen en verbandmateriaal voor ziekenhuisopname of dagbehandeling.
 • Kosten behandelruimte voor poliklinische chirurgie.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Intensive care

 • Intensieve behandeling.
 • Hartbewaking.
 • High dependency unit.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Kosten voor

chirurgen

en anesthesisten

Als een operatie is uitgevoerd op basis van ziekenhuisopnamebehandeling, dagbehandeling of poliklinische behandeling.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Consultkosten specialist

Volledige vergoeding voor reguliere bezoeken van een specialist tijdens verblijf in het ziekenhuis, inclusief intensive care door een specialist zolang dit medisch noodzakelijk is.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Ziekenhuis

accommodatie

voor een ouder

of voogd

Tot een maximumbedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.
Als een begunstigde jonger dan 18 jaar een ziekenhuisopname behoeft en ’s nachts in het ziekenhuis moet blijven, vergoeden we ook ziekenhuisaccommodatie voor een ouder of wettelijke voogd, als:

 • accommodatie beschikbaar is in hetzelfde ziekenhuis; en
 • de medische onkosten redelijk zijn.

Silver

 • $ 1.000
 • € 740
 • £ 665

Gold

 • $ 1.000
 • € 740
 • £ 665

Platinum

 • Volledig vergoed

Transplantatieservices

voor organen, beenmerg

en stamceltransplantaten

We vergoeden ziekenhuisopname direct samenhangend met een orgaantransplantatie voor de begunstigde als:

 • de transplantatie medisch noodzakelijk is en het orgaan dat wordt getransplanteerd is gedoneerd door een gezinslid van de begunstigde of van een verifieerbare of legitieme bron komt.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Nierdialyse

Als een behandeling wordt uitgevoerd op basis van ziekenhuisopnamebehandeling, dagbehandeling of poliklinische behandeling.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Pathologie, radiologie

en diagnostische tests (exclusief geavanceerde medische beeldvorming)

Als onderzoeken worden uitgevoerd op basis van ziekenhuisopname of dagbehandeling.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Geavanceerde medische beeldvorming (MRI-, CT- en PET-scans)

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. We betalen voor scans als deze zijn uitgevoerd op basis van ziekenhuisopnamebehandeling, dagbehandeling of poliklinische behandeling.

Silver

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Gold

 • $ 10.000
 • € 7.400
 • £ 6.650

Platinum

 • Volledig vergoed

Fysiotherapie en aanvullende behandelingen

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. Als een behandeling wordt uitgevoerd op basis van ziekenhuisopnamebehandeling of dagbehandeling.

Silver

 • $ 2.500
 • € 1.850
 • £ 1.650

Gold

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Platinum

 • Volledig vergoed

Thuiszorg

Tot 30 dagen en het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver

 • $ 2.500
 • € 1.850
 • £ 1.650

Gold

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Platinum

 • Volledig vergoed

Revalidatie

Tot 30 dagen en het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver

 • $ 2.500
 • € 1.850
 • £ 1.650

Gold

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Platinum

 • Volledig vergoed

Hospice en palliatieve zorg

Tot het maximumbedrag aangegeven per levensduur.

Silver

 • $ 2.500
 • € 1.850
 • £ 1.650

Gold

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Platinum

 • Volledig vergoed

Interne prothetische hulpmiddelen

/

chirurgische

en medische apparaten

Wij betalen voor:

 • een prothetisch implantaat, hulpmiddel of apparaat dat tijdens een operatie is ingebracht.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Externe prothetische hulpmiddelen

/

chirurgische en medische apparaten

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. Wij betalen voor:

 • een prothetisch hulpmiddel of apparaat dat een noodzakelijk onderdeel is van de behandeling onmiddellijk na een operatie voor zolang dit medisch noodzakelijk is.
 • een prothetisch hulpmiddel of apparaat dat medisch noodzakelijk is en onderdeel is van het herstelproces op de korte termijn.

Voor volwassenen vergoeden we een externe prothese. Voor kinderen tot de leeftijd van 16 jaar betalen we voor het eerste prothetisch hulpmiddel en tot twee vervangende hulpmiddelen.

Silver

 • $3.100 (voor elke prothese)
 • €2.400 (voor elke prothese)
 • £2.000 (voor elke prothese)

Gold

 • $3.100 (voor elke prothese)
 • €2.400 (voor elke prothese)
 • £2.000 (voor elke prothese)

Platinum

 • $3.100 (voor elke prothese)
 • €2.400 (voor elke prothese)
 • £2.000 (voor elke prothese)

Lokaal medisch transport

en medisch luchttransport

Medisch noodzakelijk vervoer via lokale ambulance of lokaal ambulancevliegtuig, zoals een helikopter, indien gerelateerd aan gedekte ziekenhuisopname.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Dagvergoeding bij ziekenhuisopname

Per nacht, tot 30 nachten per dekkingsperiode. Wij betalen een contant bedrag uit aan de verzekerde indien hij/zij:

 • wordt behandeld in een ziekenhuis dat onder dit plan gedekt wordt;
 • ’s nachts in het ziekenhuis verblijft; en
 • zijn/haar kamer-, logies- en behandelingskosten niet in rekening zijn gebracht.

Silver

 • $ 100
 • € 75
 • £ 65

Gold

 • $ 100
 • € 75
 • £ 65

Platinum

 • $ 200
 • € 150
 • £ 130

Spoedeisende ziekenhuisopname voor tandheelkundige behandeling

Tandheelkundige behandeling in een ziekenhuis na een ernstig ongeval.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed
 

Eigen risico (verschillend)

Een eigen risico is het bedrag dat u moet betalen voordat claims gedekt worden door uw verzekering.

Silver

 • $0 / $375 / $750 / $1.500 / $3.000 / $7.500 / $10.000
 • €0 / €275 / €550 / €1.100 / €2.200 / €5.500 / €7.400
 • £0 / £250 / £500 / £1.000 / £2.000 / £5.000 / £6.650

Gold

 • $0 / $375 / $750 / $1.500 / $3.000 / $7.500 / $10.000
 • €0 / €275 / €550 / €1.100 / €2.200 / €5.500 / €7.400
 • £0 / £250 / £500 / £1.000 / £2.000 / £5.000 / £6.650

Platinum

 • $0 / $375 / $750 / $1.500 / $3.000 / $7.500 / $10.000
 • €0 / €275 / €550 / €1.100 / €2.200 / €5.500 / €7.400
 • £0 / £250 / £500 / £1.000 / £2.000 / £5.000 / £6.650

Eigen bijdrage na eigen risico en maximaal eigen risico

De eigen bijdrage is het percentage van elke claim die niet wordt gedekt door uw plan.

Het maximaal eigen risico is het maximale bedrag aan eigen bijdrage dat u in een bepaalde verzekeringsperiode moet betalen.

Het bedrag aan eigen bijdrage wordt berekend na verrekening van het eigen risico. Alleen bedragen die u betaalt met betrekking tot de eigen bijdrage dragen bij aan het maximaal eigen risico.

Silver

 • U kiest eerst uw percentage eigen bijdrage: 0% / 10% / 20% / 30%
 • Vervolgens kiest u uw maximaal eigen risico:
 • $2.000 of $5.000
 • €1.480 of €3.700
 • £1.330 of £3.325

Gold

 • U kiest eerst uw percentage eigen bijdrage: 0% / 10% / 20% / 30%
 • Vervolgens kiest u uw maximaal eigen risico:
 • $2.000 of $5.000
 • €1.480 of €3.700
 • £1.330 of £3.325

Platinum

 • U kiest eerst uw percentage eigen bijdrage: 0% / 10% / 20% / 30%
 • Vervolgens kiest u uw maximaal eigen risico:
 • $2.000 of $5.000
 • €1.480 of €3.700
 • £1.330 of £3.325
 

 

Geestelijke gezondheidszorg

Tot het maximumbedrag aangegeven per dekkingsperiode
Onderhevig aan de limieten die hieronder worden aangegeven, betalen wij voor:
• de behandeling van geestelijke aandoeningen en stoornissen; en
• de diagnose van verslavingen (inclusief alcoholisme);

Silver

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Gold

 • $ 10.000
 • € 7.400
 • £ 6.650

Platinum

 • Volledig vergoed
 

Kankerzorg

› Volgend op de diagnose van kanker, vergoeden we de medische onkosten voor de behandeling van kanker als de behandeling door ons wordt gezien als een actieve en bewezen behandeling. Dit omvat chemotherapie, radiotherapie, oncologie, diagnostische tests en geneesmiddelen, ongeacht of de begunstigde ’s nachts in een ziekenhuis verblijft of wordt behandeld als dagpatiënt of poliklinisch patiënt.
› We betalen niet voor genetische kankerscreening.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed
 

Standaard aanvullend pakket voor kraamzorg

(Alleen in de Gold- en Platinum-polissen)
Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. Beschikbaar zodra de moeder 12 maanden of langer onder de dekking van de polis valt.
› We vergoeden de volgende ouder- en babyzorg en behandeling, op basis van een ziekenhuisopname of dagbehandeling waar toepasselijk, als de moeder gedurende een doorlopende periode van ten minste 12 maanden of langer begunstigde onder deze polis is geweest:
• ziekenhuis, kosten voor verloskundige bij normale geboorte; en
• kosten als gevolg van postnatale zorg voor de moeder direct na een normale geboorte.
› We vergoeden geen operatie of enige gerelateerde behandeling. We betalen niet voor aanvullende kraamzorg of behandeling voor een begunstigde die handelt als draagmoeder of iemand die als draagmoeder handelt voor een begunstigde.

Silver

 • Niet verzekerd

Gold

 • $ 7.000
 • € 5.500
 • £ 4.500

Platinum

 • $ 14.000
 • € 11.000
 

Complicaties bij de bevalling

(Alleen in de Gold- en Platinum-polissen)
Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. Beschikbaar zodra de moeder 12 maanden of langer onder de dekking van de polis valt.
› We betalen voor ziekenhuisopname of dagbehandeling met betrekking tot complicaties als gevolg van zwangerschap of
geboorte als de moeder een begunstigde is geweest onder deze polis gedurende een doorlopende periode van 12 maanden of meer. Dit is beperkt tot omstandigheden die slechts het directe gevolg zijn van zwangerschap of geboorte, inclusief miskraam en buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Silver

 • Niet verzekerd

Gold

 • $ 14.000
 • € 11.000
 • £ 9.000

Platinum

 • $ 28.000
 • € 22.000
 • £ 18.000
 

Thuisbevallingen

(Alleen in de Gold- en Platinum-polissen)
Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. Beschikbaar zodra de moeder 12 maanden of langer onder de dekking van de polis valt.
› We vergoeden tarieven van verloskundigen en specialisten met betrekking tot standaard thuisbevallingen als de moeder een begunstigde onder deze polis is geweest gedurende een doorlopende periode van 12 maanden of meer.
› Let op: dekking van complicaties vanwege zwangerschap zoals hierboven vermeld dekt geen thuisbevalling. Dit betekent dat alle medische onkosten betreffende complicaties die ontstaan met betrekking tot thuisbevallingen alleen worden vergoed in overeenstemming met beperkingen voor thuisbevallingen, zoals toegelicht in de lijst van aanvullende pakketten.

Silver

 • Niet verzekerd

Gold

 • $ 500
 • € 370
 • £ 335

Platinum

 • $ 1.100
 • € 850
 • £ 700
 

Pasgeborenenzorg

Tot het maximale bedrag aangegeven voor de behandeling binnen de eerste 90 dagen na de geboorte. Beschikbaar zodra ten minste één ouder 12 maanden of langer onder de
polis verzekerd is geweest.
› Op voorwaarde dat de pasgeborene wordt toegevoegd aan de polis, vergoeden we:
• tot 10 dagen standaardzorg voor de baby na de geboorte; en
• alle behandelingen noodzakelijk voor de baby gedurende de eerste 90 dagen na de geboorte in plaats van enig ander aanvullend pakket; indien minimaal één ouder onder de polis verzekerd is geweest gedurende een doorlopende periode van 12 maanden of meer voorafgaand aan de geboorte van de baby.

Silver

 • $ 25.000
 • € 18.500
 • £ 16.500

Gold

 • $ 75.000
 • € 55.500
 • £ 48.000

Platinum

 • $ 156.000
 • € 122.000
 • £ 100.000
 

 

Aangeboren aandoeningen

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.
› We betalen voor behandeling van aangeboren afwijkingen op basis van ziekenhuisopname of dagbehandeling die zich
manifesteren voor de 18e verjaardag van de begunstigde, als:
• minimaal één ouder onder de polis verzekerd is geweest gedurende een doorlopende periode van 12 maanden of meer voorafgaand
aan de geboorte van de pasgeborene en de pasgeborene binnen 30 dagen wordt toegevoegd aan de polis.
• zij niet aanwezig waren bij het aangaan van de polis.

Silver

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Gold

 • $ 20.000
 • € 14.800
 • £ 13.300

Platinum

 • $ 39.000
 • € 30.500
 • £ 25.000
 

Jaarlijkse vergoeding – maximum per begunstigde per dekkingsperiode

Hiertoe behoren claims betaald in alle onderdelen van de Internationale ziektekostenverzekering.

Silver

 • $ 1.000.000
 • € 800.000
 • £ 650.000

Gold

 • $ 2.000.000
 • € 1.600.000
 • £ 1.300.000

Platinum

 • Ongelimiteerd
 

Een Reisverzekering : Bereken direct je premie ;
 • Selecteer het soort verzekering
 • Kies de gewenste verzekering
 • Vul de gegevens in en zie direct jou premie

Een AXA Assistance

Reisbijstand

verzekeringen direct online aanvragen :

 1. AXA Assistance Reference Jaarlijkse Reisbijstand Aanvragen
 2. AXA Assistance Reference Tijdelijke Reisbijstand Aanvragen
 3. AXA Assistance Excellence Jaarlijkse Reisbijstand Aanvragen
 4. AXA Assistance Skipass / Wintersportverzekering Aanvragen
 5. AXA Assistance Full Travel Aanvragen
 6. AXA Assistance Emergency@home Aanvragen
 7. AXA Assistance Au Pair Assistance Aanvragen
 8. AXA Assistance Baladi Aanvragen
 9. AXA Assistance Expat Aanvragen
 10. AXA Assistance Welcome to Schengen Aanvragen
 11. AXA Assistance Autocar Aanvragen

Global Health Care Insurances
 1. -Global Health Options/ Internationale Ziektekostenverzekering Aanvragen

ExpatInsurance

Expat Verzekeringen

 1. Business Traveller Insurance / Zakenreisverzekering Aanvragen
 2. Global Family Insurance/ Expat Familie Verzekering Aanvragen
 3. Global student Insurance / Expat / Studenten Reisverzekering Aanvragen
 4. Schengen Zone  Travel Insurance / Schengen – Verblijfsverzekering Aanvragen

Een VAB per e-mail aanvragen :

 1. VAB – Bedrijfsservice
 2. VAB – Fietsbijstand
 3. VAB – Fietsverzekering
 4. VAB – Motorbijstand

Een Reisverzekering : Bereken direct je premie ;
 • Selecteer het soort verzekering
 • Kies de gewenste verzekering
 • Vul de gegevens in en zie direct jou premie

Een AXA Assistance

Reisbijstand

verzekeringen direct online aanvragen :

 1. AXA Assistance Reference Jaarlijkse Reisbijstand Aanvragen
 2. AXA Assistance Reference Tijdelijke Reisbijstand Aanvragen
 3. AXA Assistance Excellence Jaarlijkse Reisbijstand Aanvragen
 4. AXA Assistance Skipass / Wintersportverzekering Aanvragen
 5. AXA Assistance Full Travel Aanvragen
 6. AXA Assistance Emergency@home Aanvragen
 7. AXA Assistance Au Pair Assistance Aanvragen
 8. AXA Assistance Baladi Aanvragen
 9. AXA Assistance Expat Aanvragen
 10. AXA Assistance Welcome to Schengen Aanvragen
 11. AXA Assistance Autocar Aanvragen

Global Health Care Insurances
 1. -Global Health Options/ Internationale Ziektekostenverzekering Aanvragen

ExpatInsurance

Expat Verzekeringen

 1. Business Traveller Insurance / Zakenreisverzekering Aanvragen
 2. Global Family Insurance/ Expat Familie Verzekering Aanvragen
 3. Global student Insurance / Expat / Studenten Reisverzekering Aanvragen
 4. Schengen Zone  Travel Insurance / Schengen – Verblijfsverzekering Aanvragen

Een VAB per e-mail aanvragen :

 1. VAB – Bedrijfsservice
 2. VAB – Fietsbijstand
 3. VAB – Fietsverzekering
 4. VAB – Motorbijstand

Voorwaarden van de Reis- en reisbijstand verzekeringen van Europ Assistance in

PDF :

Voorwaarden in pdf : Jaarlijkse Reisverzekering Light

Voorwaarden in pdf : Jaarlijkse Reisverzekering Smart

Voorwaarden in pdf : Jaarlijkse Reisverzekering Sport

Voorwaarden in pdf : Jaarlijkse Reisverzekering VIP

Voorwaarden in pdf : Jaarlijkse Annulatieverzekering NOGO

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Reisverzekering City Trip

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Reisverzekering Snow

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Reisverzekering Europa

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Reisverzekering Wereld

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Reisverzekering Long Trip

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Annulatieverzekering NOGO City Trip

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Annulatieverzekering NOGO Car Holiday

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Annulatieverzekering NOGO Fly & Drive

Voorwaarden in pdf : Tijdelijke Annulatieverzekering NOGO All IN

Voorwaarden in pdf : Pechverhelping Drive Belgium

Voorwaarden in pdf : Pechverhelping Drive Belgium Plus

Voorwaarden in pdf : Pechverhelping Drive Across

Voorwaarden in pdf : Woningbijstand

Voorwaarden in pdf : Thuishulp Comfortlife

Voorwaarden in pdf : Thuishulp Comfortlife Tempo

Voorwaarden in pdf : Business Premium

Voorwaarden in pdf : Business Comfort Plus

Voorwaarden in pdf : Business Comfort

Voorwaarden in pdf : Business Flex

Zoek op deze site?

Advertentie :https://www.uitvaart-verzekeringen.be/wp-content/uploads/2019/01/banner-300x250-1539248022a-295x246.jpg