NOGO JAARLIJKS

Eén enkele verzekering bij annulatie van uw reizen

Uw annulatieverzekering beschermt uw reisbudget het hele jaar door, voor korte of lange reizen, in het buitenland en in België ongeacht de manier waarop de reis geboekt werd.

Voornaamste garanties

 1. u geniet een dekking van 2 500 € per persoon en per reis
 2. wij nemen de wijzigingskosten van uw verblijfsdata voor onze rekening
 3. wij vergoeden de vakantiedagen waarvan u niet heeft kunnen genieten
De driedubbele NoGo garantie
 • Annulatie: Wij vergoeden uw klant tot 2 500 € per persoon en per reis. Tot maar liefst 12 500 € per reis voor alle begunstigden samen.
 • Wijziging: Wij nemen de wijzigingskosten van de verblijfsdata van uw klant voor onze rekening en hij geniet een bijkomende vergoeding van 75 €.
 • Compensatie: Uw klant moet gerepatrieerd worden in het kader van een bijstand? Wij vergoeden hem voor de niet-genoten vakantiedagen, de skipas en de skilessen. Bovendien krijgt u een bijkomende vergoeding van 10% voor alle andere onkosten.

 

Uw klant heeft al een jaarlijkse reisannulatieverzekering NoGo en hij wenst een reis te dekken die meer dan 2 500 € per persoon kost ? Activeer de NoGo Uitbreiding om het vergoedingsplafond van één specifieke reis te verhogen tot 10 000 €.

Gedekte oorzaken
 • Heeft uw klant het vliegtuig gemist door een monsterfile na een ongeluk op de ring?
  Werd zijn visum geweigerd?
  Heeft zijn zoon herexamens?
 • Heeft een gezinslid zijn enkel gebroken?
 • Heeft hij net een nieuwe job aangenomen?
 • Heeft een lek in de wasmachine ernstige schade veroorzaakt ?
 • Is één van de grootouders van uw klant opgenomen in het ziekenhuis?
 • Heeft zijn baas hem gevraagd om zijn verlof te annuleren omdat de vervanger ziek is?

 

Hoe dan ook, uw klant is gedekt door NoGo.

 

NoGo werd 2 keer verkozen tot beste jaarlijkse reisannulatieverzekering (Decavi trofeeën) voor al haar uitgebreide garanties:

 

 • Gezondheidsprobleem van uw klant of één van zijn naasten (ziekte, ongeluk, overlijden,...).
 • Ingrijpende gebeurtenissen in zijn dagelijkse leven (economisch ontslag, een echtscheiding of een feitelijke scheiding,...)
 • Uitzonderlijke gebeurtenissen (de verplichte inentingen kunnen u niet worden toegediend, uw klant wordt opgeroepen als jurylid voor een rechtbank of voor een militaire of humanitaire missie, hij is opgeroepen voor de adoptie van een kind,...).
De gedekte reizen
 • Al de privéverblijven van uw klant vanaf 150 €, in het buitenland van om het even de duur van het verblijf en in België vanaf 3 nachten. En dit 365 dagen per jaar.
 • Alle boekingsformules: een ticket via internet, een verblijf via een reisagentschap, huur van een wagen via telefoon, ...
 • Alle vervoermiddelen: vliegtuig, wagen, trein, boot, ...
 • Alle types verblijven: hotels, huurwoningen, vakantie domeinen, ...
 • Alle begunstigden van een contract, zelfs als ze op hetzelfde moment naar verschillende bestemmingen reizen.

Opgelet: denk eraan de annulatieverzekering NoGo minimum 30 dagen voor het vertrek af te sluiten om een reis te verzekeren die uw klant voordien al geboekt heeft.

 

Deze productfiche bevat onze belangrijkste prestaties en is niet bindend. Alle informatie over onze prestaties vindt u in de algemene voorwaarden van dit contract.