PRIVACYVERKLARING

HBG Financiële Dienstverlening BVBA, hierna HBG genoemd, met maatschappelijke zetel 2018 Antwerpen, De Keyserlei 58 – 60 Bus 19, die in dit kader optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Met deze verklaring informeren we u over het beleid van HBGvoor de verwerking van persoonsgegevens die u via het Forum aan HBG verstrekt.

Via ons contactformulier wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals onder andere uw naam, e-mail, adresgegevens enz.

Daarnaast kunnen andere gegevens over uw surfgedrag (bijv. cookies, type internet browser, type operating systems) zonder uw tussenkomst verzameld worden.

Indien u het contactformulier betreedt, geeft u aan HBG toestemming om deze gegevens te verwerken voor de hieronder opgesomde doeleinden,

in overeenstemming met deze verklaring en met de wettelijke vereisten die hierop van toepassing zijn en die met name volgen uit de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan HBG meedeelt u betreffen, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan HBG mee te delen. HBG kan niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen indien u onjuiste gegevens meedeelt.

Doel van de verwerking van gegevens

Door het louter overmaken van gegevens, machtigt de Gebruiker HBG om zijn persoonsgegevens te verwerken en ze te gebruiken in het kader van intern beheer.

Onder “intern beheer » wordt onder meer begrepen de administratie van de leden, de facturatie, de diensten, statistisch onderzoek alsmede de marketing en de persoonsgerichte publiciteit.

In geval van gebruik door HBG van de gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres) van de Gebruiker voor direct marketingdoeleinden, heeft hij het recht op ieder moment, zonder kosten en zonder enige vereiste van verrechtvaardiging, zich te verzetten tegen dit gebruik van zijn gegevens.

Met wie mag HBG deze gegevens delen?

De door u verstrekte persoons- of bedrijfsgegevens kunnen voor de doeleinden van statistisch onderzoek en marketing door HBG doorgegeven worden aan andere derde partijen.

Wij kunnen ook uw gegevens doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten,

of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard.

Cookies

Op het Forum worden cookies gebruikt.

Een cookie is een elektronisch bestandje dat vanop het Forum op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt wanneer u het Forum raadpleegt.

Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van het Forum.

Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die uw gebruik van het Forum kan vergemakkelijken.

Dergelijke cookies kunnen door HBG geplaatst worden om de verzending van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren.

Zo worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te onthouden voor een volgende bezoek of om formulieren in te vullen met reeds voordien ingebrachte gegevens.

U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

Cookies worden enkel ten voordele van de gebruiksvriendelijkheid gebruikt.

Ook zonder cookies kan u het Forum zonder problemen gebruiken.

Uw rechten :

 

U kan steeds om mededeling en verbetering van uw persoonsgegevens vragen.

Indien u dit niet wenst, kan u zich kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

U kan dit doen door een schriftelijk verzoek daartoe, samen met een recto-verso-kopie van uw identiteitskaart, te richten aan HBG per post of via www.eenverzekering.be op het bovenvermelde adres of per e-mail op info@eenverzekering.be.

Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd zich te wenden tot de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel, België.