Samenvatting van de waarborgen

Bijstand aan personen
Vervoer, repatriëring bij ziekte of ongeval
Optie medische kosten tot € 12.500
Optie medische kosten tot € 1 miljoen
Overlijden van de verzekerde buiten het land van oorsprong
Terugkeer naar de plaats van tewerkstelling na repatriëring
Bezoek van een familielid bij de gehospitaliseerde verzekerde (> 7 dagen hospitalisatie)
Vervroegde terugkeer naar het land van oorsprong bij overlijden / hospitalisatie van een familielid
Reisbijstand
Levering van onmisbare medicamenten die ter plaatse onvindbaar zijn
Doorgeven van dringende boodschappen
Juridische bijstand
Voorschot voor honoraria van advocaten in het buitenlandmax. € 1.250
Voorschot voor borgsom in het buitenlandmax. € 12.500