Samenvatting van de waarborgen

Bijstand bij overlijden van een verzekerde
Vervoer van het stoffellijk overschot naar de plaats van teraardebestelling in het land van woonplaats of in het land van oorsprong
Begeleiding van de overledene ofwel :Eén ticket heen en terug voor twee personen in geval de teraardebestelling plaats vindt in het land van oorsprong
Eén ticket heen en terug voor één persoon vanuit het land van oorsprong indien de teraardebestelling plaats vindt in het land van woonplaats
Kosten voor de begrafenismax. 1.250 EUR
Bijstand bij overlijden van een naaste
Vervoer ten gevolge van het overlijden van een naaste in het land van woonplaats of het land van oorsprong ofwel:Eén ticket heen en terug voor één persoon
Eén ticket voor twee personen om de plaats van teraardebestelling te bereiken
Forfaitaire terugbetaling ten bedrage van 500 EUR wanneer de verzekerde zijn eigen voertuig gebruikt om de plaats van teraardebestelling in het land van oorsprong te bereiken
Bijstand aan personen in het buitenland
Terugbetaling van de medische kostenmax. 12.500 EUR
Repatriëring naar het land van woonplaats
Juridische bijstand