Samenvatting van de waarborgen

Bijstand aan de woning
24u/24 bereikbaar

Zenden van een hersteller

  • Electricien
  • Verwarmingstechnieker
  • Loodgieter
  • Dakwerker
  • ...
Ten laste nemen van de verplaatsingskosten en dringende herstellingen tot max. 400 EUR.

Enkele voorbeelden

NoodgevalOplossing
WaterafvoerEen losgekomen waterleiding of een verstopte dakgoot berokkenen schade aan de woning.
Verstopte riool
De leiding wordt teruggeplaatst of een tijdelijke afvoerpijp wordt geïnstalleerd en de dakgoot wordt ontstopt.
De riool wordt ontstopt.
Centrale verwarmingStoring aan de centrale verwarming.
Lekkende centrale verwarmingsleiding.
Storing aan de boilers en warmwatersystemen.
De oorzaak en de herstellingswijze worden bepaald en indien mogelijk, wordt de verwarming opnieuw in werking gezet.
DakAfgevallen dakpannen veroorzaken een waterlek.
Een lek in het dak of aan de dakkapel veroorzaakt wateroverlast.
De dakpannen worden teruggeplaatst of een zeil wordt bevestigd.
Het lek wordt gestopt door een voorlopige en lokale herstelling.