Samenvatting van de waarborgen

Bijstand aan personen
Vervoer, repatriëring bij ziekte of ongeval
Medische kosten tot € 12.500
Optie medische kosten tot € 1 miljoen
Organisatie en tenlasteneming van repatriëring bij overlijden naar de plaats van begrafenis in een land binnen of buiten de Europese Unie
Repatriëring van de andere verzekerden
Repatriëring van een alleenreizende verzekerde
Opvang kinderen < 16 jaar
Terugkeer naar het land van verblijf
Tenlasteneming van vervoer van familielid per trein/vliegtuig bij verblijf van verzekerde > 7 dagen in verpleeginrichting
Vervroegde terugkeer naar het land van oorsprong bij overlijden of hospitalisatie > 10 dagen van een familielid in een land van de Europese Unie
Reisbijstand
Levering van onmisbare medicamenten die ter plaatse onvindbaar zijn
Doorgeven van dringende boodschappen
Juridische bijstand
Voorschot voor honoraria van advocaten in het buitenlandmax. € 1.250
Voorschot voor borgsom in het buitenlandmax. € 12.500