Samenvatting van de waarborgen

Bijstand aan personen
Duur van het verblijf (opeenvolgende dagen in het buitenland)90 dagen
Sporten gedekt door de polisAlle, behalve professionele wedstrijden
Opsporings- en reddingskosten wereldwijd€ 5.000
Bijstand aan personen in het land van de woonplaats
Bijstand in geval van hospitalisatie
Bijstand aan personen in het buitenland
Terugbetaling van de medische kosten (vrijstelling € 50)max. € 1.000.000 per verzekerde
Medische kosten in België na ziekenhuisverblijf in het buitenland (max. gedurende 1 jaar)max. € 2.500 per verzekerde
Repatriëring van verzekerden, voertuig, huisdieren en bagage bij een medisch incident of bij overlijdenonbeperkt
Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland
Overlijden of hospitalisatie van een familielid (2egraad of schoonfamilie)
Overlijden of hospitalisatie van een vennoot of professionele vervanger
Start palliatieve zorgen van een familielid
Terugbetaling niet-gebruikte forfait voor een sportactiviteit (bvb. skipas)max. € 125
Verlenging van het verblijf van de verzekerden (per nacht en per kamer / max totaal)€ 75 / € 750
Ten laste nemen van minderjarige kinderen
Terugbetaling kosten telecommunicatie > € 30max. € 100
Dekking kleinkinderen
Reisbijstand
Bijstand aan de fiets in het land van woonplaats
inclusief electrische fietsenmax. 25km/u
Reisannulatie en reisonderbreking
Verzekerd bedrag per schadegevalmax. € 1.000 per verzekerde
Verzekerd bedrag per polisjaarmax. € 2.000 per verzekerde
Bijstand aan het verzekerde voertuig en de inzittenden
Pechverhelping ter plaatse en/of sleping, vanaf de woonplaats
Repatriëring van alle inzittenden
Maximum lengte van het voertuig of aanhangwagen8 meter
Bijstand aan het voertuig in het land van woonplaats
Vervangvoertuig na panne of ongeval (indien de optie onderschreven is)5 dagen
Vervangvoertuig na diefstal (indien de optie onderschreven is)30 dagen
Bijstand aan het voertuig in het buitenland
Bij immobilisatie van max 5 dagen
Hotel (per nacht per kamer / max totaal)
of voortzetting van de reis
€ 75 / € 750
€250
Bij immobilisatie van meer dan 5 dagen
Voortzetting van de reis
EN terugkeer naar de woonplaats
Repatriering van het voertuig
Vervangvoertuig na diefstal indien de optie onderschreven werd
€ 250 per inzittende

30 dagen

Bijstand aanhangwagen en caravan
Juridische bijstand
Woningbijstand
Sturen van een slotenmaker (max. € 250 en 1x/jaar)
Reisongevallenverzekering
Verzekerd kapitaal bij overlijden€ 0 tot € 250.000
Verzekerd kapitaal bij blijvende invaliditeit€ 0 tot € 250.000
Bagageverzekering
Verzekerd kapitaal in geval van diefstal, schade, vernietiging of niet-afleveren van bagage€ 0 tot € 3.000
Maximum speciale voorwerpen50%
Maximum per voorwerp25%
Speciale voorwerpenFoto- of videotoestel, telefoon, professioneel materiaal, sportmateriaal,...
Aankoop eerste benodigdheden in geval van verlies of diefstal van bagagemax. € 150 per verzekerde
Verzenden van een koffer in geval van verlies of diefstal van bagage