Samenvatting van de waarborgen

Bijstand aan personen
Duur van het verblijfMax. 45 dagen
Optie verlenging verblijf in het buitenland
Medische kosten in het buitenlandmax. € 250.000 per verzekerde
Optie uitbreiding medische kosten tot €1 miljoen
Repatriëringonbeperkt
SkibijstandTerugbetaling niet-gebruikte Skipas max. € 125
Reisbijstand
Medische kosten in België na ziekenhuisverblijf in het buitenland (max. gedurende 1 jaar)max. € 2.500 per verzekerde
Opsporings- en reddingskosten in het buitenlandmax. € 5.000
Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland, bij hospitalisatie & overlijden van familielid; ook bij paliatieve zorgen in terminale fase van een familielid
Bijstand aan voertuigen
Herstelling ter plaatse/Sleepdienst na een technisch incident
Hotel in buitenland tijdens herstellingenmax. € 75/nacht/kamer en max. € 750
Kilometervrijstelling0km
Immobiliteit in buitenland:

  • Immobiliteit < X dagen: hotel of voortzetting reis
  • Immobiliteit > X dagen: repatriëring EN voortzetting reis
5 dagen
5 dagen
Bijstand aanhangwagen en caravan
Juridische bijstand
Reisongevallenverzekering
Verzekerd kapitaal bij overlijden€ 0 tot € 250.000
Verzekerd kapitaal bij blijvende invaliditeit€ 0 tot € 250.000
Bagageverzekering
Verzekerd kapitaal in geval van diefstal, schade, vernietiging of niet-afleveren van bagage€ 0 tot € 3.000
Aankoop eerste benodigdheden in geval van verlies of diefstal van bagagemax. € 150 per verzekerde
Verzenden van een koffer in geval van verlies of diefstal van bagage