Thuiszorg Hulp Verzekering COMFORTLIFE TEMPO

 

Bescherm uw naasten tijdens uw verblijven in het buitenland

Met onze tijdelijke thuiszorg geniet u een bijstand op maat die zorg draagt voor uw naasten wanneer u zich in het buitenland bevindt of onbeschikbaar bent. Is één van uw naasten hulpbehoevend ten gevolge van een ongeval of een plotse ziekte? Wij regelen de huishoudelijke en administratieve taken en komen tussen in de kosten zodat uw naasten sereen en autonoom in hun gebruikelijke omgeving kunnen blijven wonen.

Voornaamste garanties

 1. wij organiseren en komen tussen in de kosten van de huishoudelijke en administratieve taken gedurende 30 dagen
 2. wij zorgen voor een persoonlijke, ervaren en professionele hulp die zorg draagt voor uw naasten
 3. we zorgen voor heel wat gepersonaliseerde diensten (medicijnen, kapper, kinesist, medisch materiaal, enz.)
Uw persoonlijke Care Manager

Bij Europ Assistance beseffen we dat het voor uw klant een moeilijke beslissing is om een beroep te doen op een externe persoon om de organisatie van het dagelijkse leven en van de huishouden toe te vertrouwen. Het is daarom dat uw klant kan rekenen op de tussenkomst van een ervaren en professionele Care Manager die hem zal begeleiden en de diensten die hij nodig heeft zal organiseren en coördineren.

 

 • Naar aanleiding van een hospitalisatie van minimaal 3 dagen of van een ongeval of een ziekte, waardoor uw klant plots gedurende een minimale duur van 4 dagen hulpbehoevend is, zal de Care Manager persoonlijk met uw klant contact opnemen en hem indien nodig zelfs bij hem thuis komen bezoeken. Hij zal samen met hem het schema opmaken van de diensten waarvan hij gebruik wenst te maken en die hij zal organiseren.
 • Uw klant zal kunnen rekenen op zijn advies. Hij staat tot zijn beschikking elke werkdag van 9u00 tot 17u00. Buiten deze uren, zal onze bijstandsdienst Health het dossier opvolgen. Deze dienst is bereikbaar 24u/24.
 • Onze bijdrage in de kosten van sommige prestaties is beperkt tot de opening van twee dossiers per verzekerde periode, maar we kunnen ze steeds op aanvraag van uw klant organiseren.
Bijstand aan het slachtoffer van een ziekte of een ongeval

Om het welzijn en de autonomie van uw klant te verzekeren, kunnen ze samen met de Care Manager volgende diensten organiseren:

 • Heeft uw klant een medische afspraak? Op advies van zijn geneesheer organiseren wij en komen wij tussen in de kosten van zijn transport heen/terug naar het hospitaal, het medisch centrum of een gespecialiseerde geneesheer.
 • Wij kunnen eveneens zijn transfer organiseren van een hospitaal naar een ander.
 • Uw klant is gehospitaliseerd en staat er alleen voor? Wij organiseren het transport van één van zijn naasten om hem te komen bezoeken.
 • Moet zijn woning schoongemaakt worden? Wij organiseren en komen tussen in de kosten van de diensten van een gezinshulp die eveneens zijn strijk kan doen.
 • Is het voor uw klant onmogelijk om voor de boodschappen te zorgen? Wij kunnen ze tweemaal per week bij hem laten leveren.
 • Is hij niet in staat om te koken? Wij leveren warme maaltijden aan huis in de week.
 • Stapelt zijn post zich op? Wij steunen uw klant in administratieve stappen en taken.
Diensten op aanvraag
 • Kan uw klant zich niet meer verplaatsen naar de apotheek om zijn medicijnen af te halen?
 • Heeft hij een kinesist nodig gedurende zijn revalidatieperiode?
 • Wenst hij gebruik te maken van een gepersonaliseerde dienst bij hem thuis (vb. kapper, pedicuur, ...)?
 • Is zijn televisietoestel defect en wenst hij een beroep te doen op een hersteller of een vervangtoestel te ontvangen?
 • Is zijn mobiliteit beperkt en wenst hij hierdoor zijn woning anders in te richten?
 • Heeft uw klant aangepast medisch materiaal nodig (speciaal bed, krukken, rolstoel, ...)?
 • Zoekt hij iemand om zijn hond uit te laten?
 • Wij bieden hem eveneens de mogelijkheid om visueel of auditief contact te leggen met zijn naasten.

Dankzij ons netwerk van professionele hulpverleners kunnen wij deze diensten voor hem organiseren. Het volstaat zijn aanvraag te richten tot zijn Care Manager.

KLIK Hier voor het aanvragen van een Thuishulp Verzekering.

Voorwaarden in pdf : Thuishulp Comfortlife Tempo