NOGO ALL IN

De complete reisannulatieverzekering voor een korte of lange reis

De annulatieverzekering NoGo All In dekt een reis op een zeer complete manier ongeacht de reisbestemming en de reisduur. Ideaal voor de meest uitzonderlijke reizen in “all-in formule” of voor zelf samengestelde reizen.

Voornaamste garanties

  1. Terugbetaling van alle soorten reiskosten: verblijf, vervoer, vrijetijdsbesteding en huurwagen
  2. Reisannulatie of reiswijziging
  3. Plafond Small = 1.500€ per reis
  1. Plafond Medium = 3.000€ per reis
  1. Plafond Large = 4.500€ per reis
  Plafond Extra Large = 10.000€ per reis

De  annulatie- of wijzigingskosten van:

het verblijf: hotel, huurwoning, verblijf bij de inwoner, met inbegrip van de optionele kosten zoals de parking, half pension, vol pension, shuttledienst…

het vervoer: vliegtuig, trein, bus, boot, en de vervoerskosten naar het station, de luchthaven of de haven, de vervoerskosten van een verblijfplaats naar een andere.

de vrijetijdsactiviteiten: de vrijetijdsbesteding tijdens de reis of het verblijf (stages, lessen, wedstrijden, spektakels, evenementen, excursies, ...) geboekt voor vertrek op reis.

de huurwagen: kosten voor een huurwagen op reisbestemming of verblijfplaats, of om zich naar de reisbestemming te begeven en die vóór het vertrek op reis werden betaald.

Gedekte oorzaken

Gezondheidsprobleem: uw klant of één van zijn naasten wordt het slachtoffer van een ziekte of vooraf bestaande ziekte, ongeluk, overlijden, complicaties bij zwangerschap of ondergaat een orgaantransplantatie.

Ingrijpende gebeurtenissen in uw dagelijkse leven: economisch ontslag, intrekken van vakantiedagen door de werkgever wegens medische arbeidsongeschiktheid van de vervanger, een nieuwe arbeidsovereenkomst, herexamen, aanzienlijke schade aan de woning of aan het voertuig, echtscheiding of feitelijke scheiding, het niet plaatsvinden van de inscheping wegens een panne of ongeluk.

Meer uitzonderlijke gebeurtenissen: weigering van de visum van uw klant, de nodige inentingen kunnen hem niet worden toegediend, hij wordt opgeroepen als jurylid voor de rechtbank of voor een militaire of humanitaire missie, hij is opgeroepen voor de adoptie van een kind.

 • Reizen of verblijven van minimum 1 overnachting in het buitenland en minimum 3 overnachtingen in België
 • Maximum gewaarborgd bedrag tot 10.000€ per reis, afhankelijk van de formule
 • Elk type reservering:  via het Internet, reisbureaus, per telefoon, …

Opgelet: om reeds geboekte reizen te dekken moet NoGo ten minste 30 dagen vóór het vertrek worden afgesloten