NOGO CITYTRIP

Klik hier om een groter reisbedrag te dekken

De annulatieverzekering NoGo Citytrip dekt de essentiële componenten van een citytrip of van een kort verblijf, en dit tegen een zeer concurrentiële prijs.

Voornaamste garanties

    1. Vergoeding van de logements- en vervoerkosten
    2. Reisannulatie of reiswijziging
    3. Plafond Small = 500€ per reis
    1. Plafond Medium = 750€ per reis
    Plafond Large = 1.250€ per reis

De  annulatie- of wijzigingskosten van:

het verblijf: hotel, huurwoning, verblijf bij de inwoner, met inbegrip van de optionele kosten zoals de parking, half pension, vol pension, shuttledienst…

het vervoer: vliegtuig, trein, bus, boot, en de vervoerskosten naar het station, de luchthaven of de haven, de vervoerskosten van een verblijfplaats naar een andere.

Gedekte oorzaken

Gezondheidsprobleem: uw klant of één van zijn naasten wordt het slachtoffer van een ziekte of vooraf bestaande ziekte, ongeluk, overlijden, complicaties bij zwangerschap of ondergaat een orgaantransplantatie.

Ingrijpende gebeurtenissen in uw dagelijkse leven: economisch ontslag, intrekken van vakantiedagen door de werkgever wegens medische arbeidsongeschiktheid van de vervanger, een nieuwe arbeidsovereenkomst, herexamen, aanzienlijke schade aan de woning of aan het voertuig, echtscheiding of feitelijke scheiding, het niet plaatsvinden van de inscheping wegens een panne of ongeluk.

Meer uitzonderlijke gebeurtenissen: weigering van de visum van uw klant, de nodige inentingen kunnen hem niet worden toegediend, hij wordt opgeroepen als jurylid voor de rechtbank of voor een militaire of humanitaire missie, hij is opgeroepen voor de adoptie van een kind.

Reizen of verblijven van minimum 1 overnachting in het buitenland en minimum 3 overnachtingen in België

Maximum gewaarborgd bedrag tot 1.250€ per reis, afhankelijk van de formule

Elk type reservering:  via het Internet, reisbureaus, per telefoon, …

Opgelet: om reeds geboekte reizen te dekken moet NoGo ten minste 30 dagen vóór het vertrek worden afgesloten