Uw standaard medische kosten overzicht :

 

Ziekenhuiskosten voor:

Verpleging en verblijf voor ziekenhuisopname en dagbehandeling en uitslaapkamer.

Silver

 • Volledige vergoeding voor semi-privékamer

Gold

 • Volledige vergoeding voor privékamer

Platinum

 • Volledige vergoeding voor privékamer

Ziekenhuiskosten voor:

 • Operatiekamer.
 • Voorgeschreven geneesmiddelen, geneesmiddelen en verbandmateriaal voor ziekenhuisopname of dagbehandeling.
 • Kosten behandelruimte voor poliklinische chirurgie.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Intensive care

 • Intensieve behandeling.
 • Hartbewaking.
 • High dependency unit.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Kosten voor

chirurgen

en anesthesisten

Als een operatie is uitgevoerd op basis van ziekenhuisopnamebehandeling, dagbehandeling of poliklinische behandeling.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Consultkosten specialist

Volledige vergoeding voor reguliere bezoeken van een specialist tijdens verblijf in het ziekenhuis, inclusief intensive care door een specialist zolang dit medisch noodzakelijk is.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Ziekenhuis

accommodatie

voor een ouder

of voogd

Tot een maximumbedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.
Als een begunstigde jonger dan 18 jaar een ziekenhuisopname behoeft en ’s nachts in het ziekenhuis moet blijven, vergoeden we ook ziekenhuisaccommodatie voor een ouder of wettelijke voogd, als:

 • accommodatie beschikbaar is in hetzelfde ziekenhuis; en
 • de medische onkosten redelijk zijn.

Silver

 • $ 1.000
 • € 740
 • £ 665

Gold

 • $ 1.000
 • € 740
 • £ 665

Platinum

 • Volledig vergoed

Transplantatieservices

voor organen, beenmerg

en stamceltransplantaten

We vergoeden ziekenhuisopname direct samenhangend met een orgaantransplantatie voor de begunstigde als:

 • de transplantatie medisch noodzakelijk is en het orgaan dat wordt getransplanteerd is gedoneerd door een gezinslid van de begunstigde of van een verifieerbare of legitieme bron komt.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Nierdialyse

Als een behandeling wordt uitgevoerd op basis van ziekenhuisopnamebehandeling, dagbehandeling of poliklinische behandeling.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Pathologie, radiologie

en diagnostische tests (exclusief geavanceerde medische beeldvorming)

Als onderzoeken worden uitgevoerd op basis van ziekenhuisopname of dagbehandeling.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Geavanceerde medische beeldvorming (MRI-, CT- en PET-scans)

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. We betalen voor scans als deze zijn uitgevoerd op basis van ziekenhuisopnamebehandeling, dagbehandeling of poliklinische behandeling.

Silver

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Gold

 • $ 10.000
 • € 7.400
 • £ 6.650

Platinum

 • Volledig vergoed

Fysiotherapie en aanvullende behandelingen

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. Als een behandeling wordt uitgevoerd op basis van ziekenhuisopnamebehandeling of dagbehandeling.

Silver

 • $ 2.500
 • € 1.850
 • £ 1.650

Gold

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Platinum

 • Volledig vergoed

Thuiszorg

Tot 30 dagen en het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver

 • $ 2.500
 • € 1.850
 • £ 1.650

Gold

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Platinum

 • Volledig vergoed

Revalidatie

Tot 30 dagen en het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven.

Silver

 • $ 2.500
 • € 1.850
 • £ 1.650

Gold

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Platinum

 • Volledig vergoed

Hospice en palliatieve zorg

Tot het maximumbedrag aangegeven per levensduur.

Silver

 • $ 2.500
 • € 1.850
 • £ 1.650

Gold

 • $ 5.000
 • € 3.700
 • £ 3.325

Platinum

 • Volledig vergoed

Interne prothetische hulpmiddelen

/

chirurgische

en medische apparaten

Wij betalen voor:

 • een prothetisch implantaat, hulpmiddel of apparaat dat tijdens een operatie is ingebracht.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Externe prothetische hulpmiddelen

/

chirurgische en medische apparaten

Tot het maximale bedrag dat per dekkingsperiode wordt weergegeven. Wij betalen voor:

 • een prothetisch hulpmiddel of apparaat dat een noodzakelijk onderdeel is van de behandeling onmiddellijk na een operatie voor zolang dit medisch noodzakelijk is.
 • een prothetisch hulpmiddel of apparaat dat medisch noodzakelijk is en onderdeel is van het herstelproces op de korte termijn.

Voor volwassenen vergoeden we een externe prothese. Voor kinderen tot de leeftijd van 16 jaar betalen we voor het eerste prothetisch hulpmiddel en tot twee vervangende hulpmiddelen.

Silver

 • $3.100 (voor elke prothese)
 • €2.400 (voor elke prothese)
 • £2.000 (voor elke prothese)

Gold

 • $3.100 (voor elke prothese)
 • €2.400 (voor elke prothese)
 • £2.000 (voor elke prothese)

Platinum

 • $3.100 (voor elke prothese)
 • €2.400 (voor elke prothese)
 • £2.000 (voor elke prothese)

Lokaal medisch transport

en medisch luchttransport

Medisch noodzakelijk vervoer via lokale ambulance of lokaal ambulancevliegtuig, zoals een helikopter, indien gerelateerd aan gedekte ziekenhuisopname.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed

Dagvergoeding bij ziekenhuisopname

Per nacht, tot 30 nachten per dekkingsperiode. Wij betalen een contant bedrag uit aan de verzekerde indien hij/zij:

 • wordt behandeld in een ziekenhuis dat onder dit plan gedekt wordt;
 • 's nachts in het ziekenhuis verblijft; en
 • zijn/haar kamer-, logies- en behandelingskosten niet in rekening zijn gebracht.

Silver

 • $ 100
 • € 75
 • £ 65

Gold

 • $ 100
 • € 75
 • £ 65

Platinum

 • $ 200
 • € 150
 • £ 130

Spoedeisende ziekenhuisopname voor tandheelkundige behandeling

Tandheelkundige behandeling in een ziekenhuis na een ernstig ongeval.

Silver

 • Volledig vergoed

Gold

 • Volledig vergoed

Platinum

 • Volledig vergoed